Analysoi poikkeamien ja ongelmien juurisyyt

Koulutus / Liiketoiminnan kehittäminen

12.10.2017, klo 8:30-16:00 Ilmoittautuminen päättyy 8.10.2017 klo 17:00
Ajankohta 12.10.2017 klo 08:30 - 16:00
Paikka Dynamo Business Park
Osoite
Hatanpään valtatie 24, 33100, Tampere (katso kartalla)
Järjestäjä Qualitas Fennica
Lisää Google-kalenteriin

Ilman perimmäisten syiden löytämistä kaikki on turhaa.

Toistuvatko samat ongelmat kerta toisena jälkeen? Tuntuuko ongelmanratkaisu turhauttavalta? Monessa organisaatiossa on liiankin tuttua samojen ongelmien toistuminen kerrasta toiseen. Mikä on organisaation kannalta turhauttavampaa kuin selvitellä samoja ”sotkuja” kerrasta toiseen? Miksi ongelman ratkaisussa ei päästä niskan päälle?

Ongelmanratkaisuun on olemassa selkeät kentällä testatut toimintamallit, työkalut ja tekniikat, joita käyttämällä päästään kiinni juurisyihin, vaihtelun hallintaan ja tulosparannuksiin. Systemaattinen eteneminen sekä arkijärki riittää kaikkeen tähän. Hieman opiskelua ja asennetta vaaditaan ja tuloksena on vähemmän kiirettä, vähemmän stressiä ja helpompaa tapaa työskennellä. Lopetetaan tulipalojen sammuttaminen ja siirrytään hallittuun toteuttamiseen!

Koulutuksen tavoitteena on:
- avata ongelmanratkaisun ja juurisyiden merkitys,
- oppia ongelmanratkaisun menettely,
- oppia ongelmanratkaisun ja tiimityön työkalut,
- oppia tietojen keruu ja analysointi,
- oppia juurisyiden analysointi.

Kenelle?
Koulutus on tarkoitettu kaikille, jotka joutuvat työssään ratkomaan esimerkiksi tuote- tai palvelulaadun ongelmia, prosessihäiriöitä, asiakasvalituksia, sidosryhmien huolenaiheita, ympäristövahinkoja, tapaturmatilanteita, ”läheltä piti” -tilanteita.

Koulutus sopii laatu-, kehitys-, ympäristöpäälliköille, prosessinomistajille, sisäisille auditoijille, esimiehille ja johdolle sekä kaikille henkilöille, jotka ovat kiinnostuneita prosessin stabiloinnista, virhekustannusten vähentämisestä, paremmasta saannosta, toiminnan tehostamisesta ja tuottavuuden nostosta.

Oppimismenetelmät
Koulutus on yksipäiväinen ja sitä edeltää orientoiva ennakkotehtävä, joka pohjustaa koulutuspäivän antia. Osallistujat perehdytetään päivän aiheeseen alustavien luentojen, käytännön esimerkkien ja organisaatiokohtaisten syventävien pohdintojen kautta. Koulutuspäivän päätteeksi osoitetaan selvästi, miten osallistujat voivat jatkaa tästä. Osallistujat saavat runsaan aineiston erilaisia malleja, työkaluja, työpohjia ja välineitä organisaatiokohtaisten arvovirtakuvaushankkeiden toteuttamiseksi.

Tervetuloa koulutukseen!