Huomisen matkailukohde -erikoistumiskoulutus

Koulutus / Palvelu- ja tuotekehitys

Hae 31.5.2016 mennessä! Huomisen matkailukohde -erikoistumiskoulutuksen (30 op) tavoitteena on, että koulutukseen osallistujien kansainvälisyysosaaminen vahvistuu ja tulevaisuuteen varautuminen paranee digitalisaation monipuolisen hyödyntämisen sekä elämysten tuotteistamis- ja markkinointiosaamisen, liiketoimintaosaamisen ja matkailun asiakkuuksien johtamisen kehittyessä.
Ajankohta 22.9.2016 - 31.5.2017
Paikka Tampereen ammattikorkeakoulu
Osoite
Kuntokatu 3, Tampere (katso kartalla)
Järjestäjä Tampereen ammattikorkeakoulu TAMK
Lisää Google-kalenteriin

Osaajia tulevaisuuden matkailuun!

Koulutusaika 22.9.2016-31.5.3017
Haku 31.5.2016 mennessä!

Matkailuala on työvoimaintensiivinen ja kasvava vientiala. Huomisen matkailukohde -erikoistumiskoulutuksen tavoitteena on, että koulutukseen osallistujien kansainvälisyysosaaminen vahvistuu ja tulevaisuuteen varautuminen paranee digitalisaation monipuolisen hyödyntämisen sekä elämysten tuotteistamis- ja markkinointiosaamisen, liiketoimintaosaamisen ja matkailun asiakkuuksien johtamisen kehittyessä. Osallistujat hankkivat koulutuksessa valmiudet toimia vaativissa matkailualan asiantuntija- ja kehittämistehtävissä.

Koulutuksen kohderyhmän muodostavat jo työelämässä toimineet MARATA-alan ammattilaiset, joiden tavoitteena on kehittää matkailualaa tulevaisuuden näkökulmasta. Koulutuksessa opiskelijat valmentautuvat alan toimintaympäristöjen muutoksia ennakoiviksi asiantuntijoiksi ja osaajiksi. Koulutus on tarkoitettu niille, jotka ovat suorittaneet restonomin tai soveltuvan korkeakoulututkinnon sekä niille, joilla korkeakoulu toteaa muutoin olevan opintoja varten riittävät tiedot ja valmiudet.

Koulutuksen sisältö:
Erikoistumiskoulutus on laajudeltaan 30 opintopistettä ja sisältää viisi osaamiskokonaisuutta seuraavasti
Elämysten tuotteistaminen, markkinointi ja arvonluonti (22.-23.9.2016 Lahti/Tampere/verkko)
Ansaintalogiikka (11.-12.10.2016 klo 9-17 Espoo/verkko)
Matkailun digitalisaatio (17.-18.11.2016 verkko)
Ennakointi (12.-13.1.2017 Lahti/verkko)
Kansainvälistyminen (23.-24.3.2017 opintomatka)