Hyväksytty hallituksen jäsen (HHJ) -kurssi

Koulutus / Liiketoiminnan kehittäminen

Hyväksytty hallituksen jäsen (HHJ)-kurssi soveltuu hallitustyöskentelyn aktivoimiseen ja kehittämiseen. Se sopii sekä hallitustyötä jo tekeville henkilöille tai sitä harkitseville ja auttaa myös yrittäjiä ja yritysjohtajia hyödyntämään hallitustyöskentelyä entistä paremmin.
Ajankohta 3.5.2016 klo 12:45 - 31.5.2016 klo 19:00
Järjestäjä Tampereen kauppakamari ja Hallituspartnerit ry
Lisää Google-kalenteriin

Hyväksytty hallituksen jäsen (HHJ) -kurssi toukokuussa 2016

Ti 3.5., ti 10.5., ti 17.5., ti 24.5. (ryhmätyö) ja ti 31.5.2016.

Yrittäjä, yritysjohto, omistajat ja rahoittajat tarvitsevat tuekseen eri alojen kokeneita asiantuntijoita, liiketoimintaosaajia, jotta yritys kykenisi kaupallistamaan tuotteitaan, kasvamaan, uudistumaan ja laajentamaan markkina-alueitaan samalla säilyttäen kannattavuutensa. Myös erilaiset murrokset kuten sukupolvenvaihdokset, omistajamuutokset, kansainvälistyminen, kasvunopeus, markkinahäiriöt ovat helpoimmin hallittavissa, kun yrityksestä löytyy laajalti kokemusta. Hallitustyöskentelyn avulla voidaan parhaiten sitoa yritykseen sen tarvitsemat ulkopuoliset resurssit toimivan johdon tai yrittäjän tueksi.

Hyväksytty hallituksen jäsen (HHJ)-kurssi soveltuu hallitustyöskentelyn aktivoimiseen ja kehittämiseen. Se sopii sekä hallitustyötä jo tekeville henkilöille tai sitä harkitseville ja auttaa myös yrittäjiä ja yritysjohtajia hyödyntämään hallitustyöskentelyä entistä paremmin. Vuodesta 2007 alkaen HHJ–kurssin käyneille on tarjolla mahdollisuus suorittaa HHJ-tutkinto.

Kurssin järjestää Tampereen kauppakamari yhdessä Hallituspartnerit ry:n kanssa.

Ohjelma

ti 3.5. klo 12.45 - 17.30 1. jakso: Hyvä hallintotapa
Corporate Governance: omistajat, hallitus, johto
Hallituksen ja sen jäsenen tehtävät ja juridinen vastuu
Case

ti 10.5. klo 12.45 - 17.15 2. jakso: Hallituksen ja hallitustyön organisointi
Ryhmätyönanto
Hallituksen kokoonpano ja muodostaminen pk-yrityksessä
Tehokkaan hallitustyöskentelyn edellytyksen pk-yrityksessä
Case

ti 17.5. klo 12.45 - 17.15 3. jakso: Strategiatyö
Strategiasuunnittelu vs. operatiivinen johtaminen
Ajatuksia strategiasta ja sen rakentamisesta
Case

ti 24.5. klo 12.45 – 17.15 Ryhmätyö

ti 31.5. klo 12.45 - 19.00 4. jakso: Yrityksen talouden seuranta ja ohjaus
Ryhmätöiden purku
Yrityksen talouden seuranta ja ohjaus
Case
Todistusten jako ja Cocktails

Sisältö:
Kurssilla käsitellään hallituksen kokoonpano, rooli, vastuut, riskienhallinta ja työmuodot (raportointi, strategiatyö, palkitsemisjärjestelmät jne.) erityisesti pk-yrityksen näkökulmasta ja vahvasti käytäntöön soveltaen yritysesimerkkien kautta.

Kirjallisuutta:
Hyvä hallitustyö: Juhani Erma, Tommi Rasila, Olli V. Virtanen, Bookwell Oy, 2011,
(kirja sisältyy kurssin hintaan)
Listaamattomien yhtiöiden hallinnoinnin kehittäminen, Corporate Governance: Keskuskauppakamari (on liitteenä Hyvä hallitustyö -kirjassa)