Ilman perimmäisten syiden löytämistä kaikki on turhaa. Analysoi poikkeamien ja ongelmien juurisyyt.

Koulutus / Liiketoiminnan kehittäminen

Ajankohta 9.4.2018 klo 08:30 - 16:00
Paikka Scandic Tampere City, Tampere
Osoite
Hämeenkatu 1, Tampere (katso kartalla)
Järjestäjä Qualitas Fennica
Lisää Google-kalenteriin

Toistuvatko samat ongelmat kerta toisena jälkeen? Tuntuuko ongelmanratkaisu turhauttavalta? Monessa organisaatiossa on liiankin tuttua samojen ongelmien toistuminen kerrasta toiseen. Mikä on organisaation kannalta turhauttavampaa kuin selvitellä samoja ”sotkuja” kerrasta toiseen? Miksi ongelman ratkaisussa ei päästä niskan päälle?

Ongelmanratkaisuun on olemassa selkeät kentällä testatut toimintamallit, työkalut ja tekniikat, joita käyttämällä päästään kiinni juurisyihin, vaihtelun hallintaan ja tulosparannuksiin. Systemaattinen eteneminen sekä arkijärki riittää kaikkeen tähän. Hieman opiskelua ja asennetta vaaditaan ja tuloksena on vähemmän kiirettä, vähemmän stressiä ja helpompaa tapaa työskennellä. Lopetetaan tulipalojen sammuttaminen ja siirrytään hallittuun toteuttamiseen!

Koulutuksen tavoitteena on:
- avata ongelmanratkaisun ja juurisyiden merkitys,
- oppia ongelmanratkaisun menettely,
- oppia ongelmanratkaisun ja tiimityön työkalut,
- oppia tietojen keruu ja analysointi,
- oppia juurisyiden analysointi.

Kenelle?
Koulutus on tarkoitettu kaikille, jotka joutuvat työssään ratkomaan esimerkiksi tuote- tai palvelulaadun ongelmia, prosessihäiriöitä, asiakasvalituksia, sidosryhmien huolenaiheita, ympäristövahinkoja, tapaturmatilanteita, ”läheltä piti” -tilanteita.

Koulutus sopii laatu-, kehitys-, ympäristöpäälliköille, prosessinomistajille, sisäisille auditoijille, esimiehille ja johdolle sekä kaikille henkilöille, jotka ovat kiinnostuneita prosessin stabiloinnista, virhekustannusten vähentämisestä, paremmasta saannosta, toiminnan tehostamisesta ja tuottavuuden nostosta.

Kouluttaja
Kouluttaja Jari Saalilla on yli kahdenkymmenen vuoden kokemus kansainvälisessä pörssiyhtiössä mm. laatu-, ympäristö- ja turvallisuusjohtajana, pääauditoijana sekä valmistuksen johtoryhmän jäsenenä. Jari on menestyksellisesti johtanut kymmeniä toiminnankehittämisen, riskienhallinnan ja turvallisuuden sekä jatkuvan parantamisen projekteja Suomessa ja ulkomailla.

Tervetuloa koulutukseen!