Johdon katselmuksesta lisää virtaa, ohjausta ja vauhtia

Koulutus / Liiketoiminnan kehittäminen

Johdon katselmukset toimivat organisaation ylätason langat yhdistävänä ohjausfoorumina, jossa asetetaan tavoitteet, mitataan ja ohjataan toimintaa sekä käsitellään avaininformaatio asiakkaisiin, tuotteisiin ja palveluihin sekä henkilöstöön ja järjestelmän tehokkuuteen liittyen. Parhaimmillaan katselmukset antavat virtaa kehittämiseen ja koko organisaatioon.
Ajankohta 13.12.2016 klo 08:30 - 16:00
Paikka Scandic Tampere City
Osoite
Hämeenkatu 1, Tampere (katso kartalla)
Järjestäjä IMS Business Solutions Oy
Lisää Google-kalenteriin

Johdon katselmukset toimivat organisaation ylätason langat yhdistävänä ohjausfoorumina, jossa asetetaan tavoitteet, mitataan ja ohjataan toimintaa sekä käsitellään avaininformaatio asiakkaisiin, tuotteisiin ja palveluihin sekä henkilöstöön ja järjestelmän tehokkuuteen liittyen.

Asia on helpommin sanottu kuin tehty. Ulkoisissa auditoinneissa on usein havaittu, että katselmukset ovat pelkästään toteavia, joista asioiden ja juurisyiden syvällisempi analysointi puuttuvat. Katselmusten rooli muiden johdon kokousten ja kiireiden lomassa on usein vakiintumaton. Katselmusten työjärjestys on puutteellinen, valmistelu ja esittelyvastuut ovat sopimatta sekä seurannan kannalta katselmusten päätökset kirjataan huonosti. Katselmuksia voidaan pitää jopa ylimääräisenä ja tuottamattomana työnä. Parhaimmillaan katselmukset antavat virtaa kehittämiseen ja koko organisaatioon.

Koulutuksen tavoitteena on:
- perehtyä toimintahallintajärjestelmään ja johdon katselmuksiin toiminnan varmentamisen, yhtenäistämisen, vakioinnin, ohjauksen ja johtamisen välineenä,
- osoittaa johdon vastuu organisaation kehittämisen kulmakivenä,
- näyttää johdon katselmusten rooli tavoitteellisen toiminnan, suorituskyvyn mittaamisen ja jatkuvan parantamisen prosessien generaattorina,
- luoda tehokas johdon katselmusten toimintamalli, jossa otetaan kantaa tarkoitukseen, työjärjestykseen, valmistautumiseen, toteutukseen, kirjauksiin ja toimenpiteiden seurantaan,
- perehtyä tehokkaaseen johdon katselmus- ja kokouskäytäntöön sekä
- vaihtaa kokemuksia ja näkemyksiä.

Koulutus on tarkoitettu johto-, laadunhallinta-, ympäristö-, turvallisuus- ja kehittämistoiminnoista vastaaville. Koulutus sopii laatu-, kehitys-, ympäristöpäälliköille, prosessinomistajille, sisäisille auditoijille, esimiehille ja johdolle sekä kaikille henkilöille, jotka ovat kiinnostuneita tavoitteellisesta toiminnasta, mittaamisesta, kokouskäytäntöjen tehostamisesta ja organisaation jatkuvasta kehittämisestä.

Koulutus on yksipäiväinen (1 pv) ja koostuu alustavista luennoista, käytännön esimerkeistä ja organisaatiokohtaisista syventävistä pohdinnoista. Koulutusta edeltää orientoiva ennakkotehtävä, joka pohjustaa koulutuspäivän antia. Koulutuspäivän päätteeksi osoitetaan selvästi, miten osallistujat voivat jatkaa tästä. Kurssilaiset saavat tuhdin paketin erilaisia malleja, työkaluja, työpohjia ja välineitä organisaatiokohtaisen kehittämisen tueksi.

Tervetuloa koulutukseen!