Katse 3D-tulostamisen tulevaisuuteen - SMACC-Välkky-hankkeen työpaja pk-yrityksille

Työpaja

Katse 3D-tulostamisen tulevaisuuteen - SMACC-Välkky-hankkeen työpaja pk-yrityksille 9.3.2017.
Ajankohta 9.3.2017 klo 08:30 - 12:00
Paikka Kampusareena
Osoite
Korkeakoulunkatu 7, Tampere (katso kartalla)
Järjestäjä Älykkäiden koneiden ja valmistuksen osaamiskeskittymä SMACC
Lisää Google-kalenteriin

3D-tulostamisen mahdollisuudet haltuun VTT:n ja Tampereen teknillisen yliopiston asiantuntijoiden tuella - tervetuloa ilmaiseen ja avoimeen 3D-tulostamisen työpajaan!

Mitkä ovat tulevaisuuden markkinat suomalaisille valmistavan teollisuuden pk-yrityksille ensi vuosikymmenellä? Minkälaisia tuotteita tarvitaan tulevaisuudessa? Minkälaiset liiketoimintamallit luovat onnistumisen? Työpajassa tarkastellaan tulevaisuuden mahdollisia liiketoimintaympäristöjä 3D-tulostusbusineksen näkökulmasta hyödyntäen Teknologian tutkimuskeskus VTT:n For Industry –skenaariotyön tuloksia. Tutustu skenaariotyöhön täällä: http://smacc.fi/2016/04/20/valmistavan-teollisuuden-nelja-skenaariota/

Työpaja on osa Älykkäiden koneiden ja valmistuksen osaamiskeskittymän SMACCin Välkky-hanketta, joka keskittyy vaativaan digitaaliseen valmistukseen. Hankkeen tavoitteena on saada 3D-tulostamisen osaaminen helposti saavutettavaksi pirkanmaalaisille pk-yrityksille.

Välkky järjestää yhteensä viisitoista 3D-tulostamisen ilmaista ja avointa työpajaa Tampereella. Yksittäisissä työpajoissa käsitellään 3D-tulostamisen kokonaisprosessi ja liiketoimintaan vaikuttavat asiat teema kerrallaan. Osallistumalla työpajoihin yritykselle muodostuu realistinen käsitys 3D-tulostuksen mahdollisuuksista ja haasteista. Katso kaikkien työpajojen aiheet ja aikataulut: http://smacc.fi/projektit/valkky/

SMACC on Teknologian tutkimuskeskus VTT:n ja Tampereen teknillisen yliopiston yhdessä muodostama älykkäiden koneiden ja valmistuksen osaamiskeskittymä, joka rakentaa suomalaisen valmistavan teollisuuden tulevaisuutta. SMACC tarjoaa pk-yritysten käyttöön monialaista ja kansainvälisesti korkeatasoista tutkimusosaamista, nopeita ratkaisuja sekä laajan yhteistyöverkoston.

Lue lisää: http://smacc.fi/