Koti- ja etähoidon integraatioalustan markkinavuoropuhelun aloitustilaisuus

Infotilaisuus / Hankinnat

Tampereen kaupungin Smart Tampere -ohjelma hakee innovaatiokumppanuuksia avoimiin standardeihin perustuvan etä- ja hyvinvointiteknologiaratkaisuja yhdistävään koti- ja etähoidon integraatioalustaan sekä siihen liittyviin palveluihin liittyen.
Ajankohta 12.3.2018 klo 12:00 - 16:00
Paikka Pääkirjasto Metso, Lehmus-sali
Osoite
Pirkankatu 2, Tampere (katso kartalla)
Järjestäjä Tampereen kaupunki/Smart Tampere
Lisää Google-kalenteriin

Tampereen kaupungin Smart Tampere -ohjelma hakee innovaatiokumppanuuksia avoimiin standardeihin perustuvan etä- ja hyvinvointiteknologiaratkaisuja yhdistävään koti- ja etähoidon integraatioalustaan sekä alustalle rakennettaviin palveluihin liittyen.

Järjestämme markkinavuoropuhelun aloitustilaisuuden, jossa kerrotaan hankinnan kohteesta ja aikataulusta sekä innovaatiokumppanuudesta hankintamenettelynä.

Kuvaus hankinnasta:

Vuoropuhelun kohteena on Tampereen kaupungin Smart Tampere ohjelman osana valmistelema ja Business Finlandin osarahoittama julkisen innovatiivisen hankinnan kilpailutus, joka toteutetaan innovaatiokumppanuusmuodossa. Sen avulla hankitaan avoimiin standardeihin perustuva etä- ja hyvinvointiteknologiaratkaisut yhdistävä koti- ja etähoidon integraatioalusta sekä siihen liittyvät lisäarvopalvelut. Tavoiteltava teknologiakokonaisuus mahdollistaa etäseuranta- ja hyvinvointiteknologian laajemman käyttöönoton sekä kasvattaa alan markkinaa kansallisesti ja luo referenssejä kansainvälisille markkinoille.

Yhteistyökumppaneita haetaan uuden hankintalain mukaiseen innovaatiokumppanuusmenettelyyn, jossa kehitetään ratkaisuja yhteistyössä tilaajan ja tarjoajan kesken. Markkinavuoropuhelun tavoitteena on ennen mahdollisen hankintamenettelyn aloittamista tarkentaa tarjouspyyntöä ja innovaatiokumppanuuden menettelytapoja käymällä keskustelu markkinatoimijoiden kanssa.

Innovaatiokumppaneiksi toivotaan ketterän kehityksen ohjelmisto- tai järjestelmätoimittajien muodostamaa yritysryhmää tai -ryhmiä tekemään ensimmäistä kokonaisversiota integraatioalustasta lisäarvopalveluineen (keskitetty seuranta, hälytykset, laiterekisterin hallinta jne.). Kokonaisuuteen toivotaan osallistuvan myös etä- ja hyvinvointiteknologian toimittajia, joilla on kehitettäviin toimintaprosesseihin tarvittava vertikaalinen tuoteratkaisu ja jotka ovat valmiita kiinnittymään integraatioalustaan. Ensimmäiset palvelukokonaisuudet, joissa teknologista kokonaisratkaisua kehitetään, ovat kotihoidon ja sairaalan integroitu hoitoprosessi, diabeteksen omahoito ja sairaalassa hoidetun sydänpotilaan omahoito. Luotavalla teknologiaratkaisulla mahdollistetaan myös muita koti- ja etähoitoasiakasryhmiä jatkossa palveleva 24/7 päivystystoiminto.

Tämä ei ole hankintailmoitus eikä tällä ilmoituksella ei pyydetä osallistumishakemuksia tai tarjouksia. Markkinavuoropuheluun ilmoittautuneille ei makseta korvausta osallistumisestaan. Vuoropuhelukutsuun vastaamatta jättäminen ei estä mahdolliseen tarjouskilpailuun osallistumista, eikä markkinavuoropuheluun vastaaminen vaikuta millään tavoin tarjoajan asemaan varsinaisessa tarjouskilpailussa. Tilaisuus ei myöskään käynnistä hankintaa, eikä sido hankintayksikköä käynnistämään hankintaprosessia.