Lisää liiketoimintaa auto-, ilmailu- ja puolustusteollisuudesta

Koulutus / Liiketoiminnan kehittäminen

Lisää liiketoimintaa auto-, ilmailu- ja puolustusteollisuudesta 22.3.2018.
Ajankohta 22.3.2018 klo 08:30 - 16:00
Paikka Scandic Tampere City
Osoite
Hämeenkatu 1, Tampere (katso kartalla)
Järjestäjä Qualitas Fennica
Lisää Google-kalenteriin

Tunnista toimialan erityisvaatimukset - lisää liiketoimintaa auto-, ilmailu- ja puolustusteollisuudesta

Useimmat suomalaiset valmistusyritykset kertovat kilpailuvaltikseen laadukkaan toiminnan ja tuotteet. Kovasta yrittämisestä huolimatta vain harvat yritykset pääsevät kansainvälisten auto-, ilmailu- tai puolustusteollisuuden suuryritysten kriittisten komponenttien toimittajaksi.

Laadunhallinnan kehityskohteita on ehkä ilmaantunut jo nykyisten pääasiakkaiden kanssa tehdyissä auditoinneissa ja kehityskohteiden toteuttaminen on tuntunut hankalalta. Hankkeisiin on kuitenkin parasta ryhtyä täydellä tarmolla, jos aikoo saada lisää liiketoimintaa uusista asiakkaista.

Tässä koulutuksessa tutustumme auto-, ilmailu- ja puolustusteollisuuden laatuajattelun erityispiirteisiin ja yleisesti käytettyihin työmenetelmiin sekä niiden operatiivisiin soveltamiskohteisiin ja -tapoihin. Syvällisemmän ymmärryksen ja valittujen käytännönmenetelmien avulla asiakasvaatimukset täyttyvät yrityksenne tuote- ja prosessilaadunhallinnassa.

Hyödynnä laatu kilpailutekijänä, erotu kilpailijoista ja ponnista kohti uusia markkina-alueita.

Koulutuksen tavoitteena on
- avata helposti omaksuttavaan muotoon auto-, ilmailu- ja puolustusteollisuuden tapoja ajatella laadunhallinnallisia asioita
- selventää kyseisten toimialojen menetelmien hyödyntämistä yrityksen eri toimintoihin
- antaa konkreettisia valmiuksia yrityksen nykyisten laatutoimintojen kehittämiseen ja keinoja positiiviseen erottautumiseen laadullisessa kilpailussa.

Kenelle?
Koulutus sopii yrityksille, jotka haluavat hyödyntää korkeaa tuote- ja prosessilaatua erottuakseen positiivisesti kilpailijoistaan ja päästäkseen sitä kautta uusille markkina-alueille. Osallistujat työskentelevät yrityksenne näköalapaikoilla liittyen strategiaan, tuotantoon, laatuun tai hankintaan.

Kouluttaja
Hans Syväjärven teollisuuskokemus alkoi käytännön tuotantotyöstä jo lapsena. Yliopistotutkinnon myötä avautuivat tehtävät valmistusyritysten johtamiseen ja kehittämiseen erilaisissa ympäristöissä. Hans on toiminut laatu- ja kehityspäällikkönä autotehtaassa uudistaen sekä siviili- että puolustusajoneuvojen laadunhallinnan. Hän on myös avustanut valmistavan teollisuuden yrityksiä vaativien asiakastoimialojen laadunhallintamenetelmiin liittyen. Hans johtaa nykyisin perustamaansa teollisuuden kehittämisen konsultointiyritystä. Lisäksi hän toimii Arter Oy:n koulutuspartnerina.

Tutustu koulutuspäivän ohjelmaan täällä: http://bit.ly/2BVn7Hp

Tervetuloa koulutukseen!