Opi ISO 9001:2015 muutokset soveltavien esimerkkien avulla

Koulutus / Liiketoiminnan kehittäminen

Opi ISO 9001:2015 muutokset soveltavien esimerkkien avulla 4.4.2018.
Ajankohta 4.4.2018 klo 08:30 - 16:00
Paikka Scandic Tampere City, Tampere
Osoite
Hämeenkatu 1, Tampere (katso kartalla)
Järjestäjä Qualitas Fennica
Lisää Google-kalenteriin

Tule hakemaan konkreettista ja soveltavaa tietoa ISO 9001:2015 muutoksista, rakenteesta ja vaatimuksista. Muutokset edellyttävät organisaation liiketoimintaympäristön ymmärtämistä. Järjestelmä, strategia, tavoitteet ja prosessit tulee toimia jatkossa paremmin yhteen. Riskit tulee tunnistaa ja hallita kaikessa toiminnassa niin johtamisessa kuin operatiivisessa toiminnassa sekä tavoitteet ja muutokset suunnitella ja hallita. Riskienhallintamenettely on yksi keskeisimmistä toteutettavista muutoksista.

Päivän aikana muutokset käydään läpi käytäntöön soveltaen. Mitä muuttuu? Mitä lisää? Miten soveltaa muutoksia käytännössä? Mikä on soveltamislaajuus? Miten päivittää toimintajärjestelmä? Millaisia ratkaisuja ja malleja on jo olemassa? Miten hyödyntää muutokset tehokkaasti ja järkevästi?

Koulutuksen tavoitteena on:

- avata ISO 9001:2015 keskeiset muutokset,

- tulkita vaatimusten soveltamisessa,

- auttaa vaatimusten käytännön toteutuksessa,

- antaa hyvät vinkit laadunhallinta- ja toimintajärjestelmien päivityksiin sekä

- antaa valmiuksia riskienhallinnan menettelyiden luomiseen.

Kenelle?

Koulutus on tarkoitettu organisaation johdolle, laatu-, kehitys- ja ympäristöpäälliköille, peruslaatuinsinööreille, prosessinomistajille, esimiehille, sisäisille auditoijille, toimittajien arvioinnista ja valinnasta vastaaville sekä toimintajärjestelmien kehittäjille.

Oppimismenetelmät

Koulutus koostuu muutosten läpikäynnistä, merkityksen avauksesta ja käytäntöön soveltavista esimerkeistä. Päivän aikana käydään vuorovaikutteista keskustelua ja tehdään käytäntöön soveltavia harjoitteita. Osallistujat saavat runsaan aineiston erilaisia malleja, työkaluja, työpohjia ja välineitä organisaatiokohtaisen ISO 9001:2015 muutostöiden tueksi.

Kouluttaja

Kouluttajana on Jussi Moisio. Jussilla on vuosikymmenten kokemus laadunhallinnan, ympäristö- ja turvallisuusasioiden, riskienhallinnan, jatkuvan parantamisen, prosessiajattelun ja prosessien mittaamisen kuin myös erilaisten arviointien ja auditointien parista. Jussi toimii Qualitas Fennican pääkouluttajana sekä virallisena Inspecta Sertifiointi Oy:n pääarvioijana laatu- ja ympäristöjärjestelmissä.

Tervetuloa koulutukseen!