Palveluja kotiin omavalvonta -passi koulutus (iltakoulutus)

Koulutus

Palveluja kotiin omavalvonta -passi koulutus (iltakoulutus) 12.10.2016.
Ajankohta 12.10.2016 klo 16:00 - 21:00
Paikka Tampereen Aikuiskoulutuskeskus, Nirvan toimipiste
Osoite
Kurssikeskuksenkatu 11, 33820, Tampere (katso kartalla)
Järjestäjä Tampereen Aikuiskoulutuskeskus
Lisää Google-kalenteriin

Palveluja Kotiin -osaamistodistus ja passi vahvistavat kodeissa tuotettavan palvelutyön luotettavuutta ja laatua. Palveluja Kotiin -osaamisella parannetaan vastuullisuutta, kuluttajalähtöisyyttä ja neuvonnallisuutta.

Koulutus antaa työntekijälle valmiudet onnettomuuksien ennaltaehkäisyyn ja oikeaan toimintaan onnettomuustilanteessa.

Koulutus korostaa työntekijän roolia riskien ennalta ehkäisijänä ja pitää sisällään turvallisuuden kehittämisen teorian, ryhmätyön ja valinnaisen käytännön harjoituksen. Oppilaille jaettava aineisto sisältää lisäksi toimintaohjeita sekä tarkastuslistoja työpaikan turvallisuuden parantamiseksi.

Palveluja Kotiin -passi on tarkoitettu kaikille asiakaskodeissa palvelutöitä tekeville ammattialasta riippumatta. Passin voivat suorittaa esimerkiksi kotipalveluyrittäjät ja muuta kodinhoitotyötä, hoiva- ja hoitotyötä tai remontti-, piha- yms. kodin kunnostustyötä tekevät ammattilaiset.

Ennakkomateriaali lähetetään opiskelijalle kotiin. Testi järjestetään koulutustilaisuuden päätteeksi.