Sähköverkkoliiketoiminnan johtaminen

Koulutus / Liiketoiminnan kehittäminen

Sähköverkkoliiketoiminnan kehittämisohjelman tavoitteena on syventää osallistujien ymmärrystä energia-alan kehityksestä ja tarjota välineitä liiketoiminnan kehittämiseen. Menestystarinoiden luomiseen tarvitaan toimiala- ja teknologiarajat ylittäviä ekosysteemejä ja uudenlaisia liiketoimintamalleja.
Ajankohta 7.4.2016 klo 09:00 - 2.6.2016 klo 16:00
Paikka Kampusareena, 3. krs.
Osoite
Korkeakoulunkatu 7, Tampere (katso kartalla)
Järjestäjä Edutech, Tampereen teknillinen yliopisto
Lisää Google-kalenteriin

MIKSI
Sähköverkkoliiketoiminnan kehittämisohjelman tavoitteena on syventää osallistujien ymmärrystä energia-alan kehityksestä ja tarjota välineitä liiketoiminnan kehittämiseen. Menestystarinoiden luomiseen tarvitaan toimiala- ja teknologiarajat ylittäviä ekosysteemejä ja uudenlaisia liiketoimintamalleja.

KENELLE
Koulutus on suunniteltu sähköverkkoyhtiöiden ja -yritysten toimitusjohtajille, käyttö- ja suunnittelupäälliköille, tuote- ja järjestelmätoimittajille sekä liiketoiminnan kehittämisestä vastaaville.

SISÄLTÖ
Jakso 1: Sähköverkkoalan tulevaisuus – liiketoiminnan ekosysteemien johtaminen, 7.–8.4.2016
• Energia-ala nyt
• Liiketoiminnan kehittäminen ja tulevaisuusskenaariot
• Systeeminen näkemys liiketoimintaan
• Älykäs sähköverkko ja kysynnän jousto, uudet tariffi-rakenteet
• Liiketoiminnan kannattavuus
• Tiedolla johtaminen

Jakso 2. Hajautettu sähköntuotanto, tuuli- ja aurinkovoima, 11.–12.5.2016
• Maailman tila (ilmastonmuutos)
• Sähköntuotannon kehitysnäkymät
• Hajautettu sähköntuotanto ja sen verkostovaikutukset
• Tehoelektroniikka osana verkkoa, verkkoon liittäminen
• DC-jakelu ja sen mahdollisuudet
• Liikenteen sähköistyminen

Jakso 3. Sähköverkkojen toimitusvarmuuden ja turvallisuuden johtaminen, 1.–2.6.2016
• Riskienhallinta ja turvallisuusjohtaminen
• Uuden sähkömarkkinalain vaikutukset
• Sähköverkon toimintavarmuus ja suurhäiriöiden hallinta
• Tietojärjestelmät ja tietoturvallisuus

LISÄTIETOJA koulutuksesta antaa asiakkuuspäällikkö Raili Siekkinen, 040 587 4508, raili.siekkinen@tut.fi