Sähköverkkoliiketoiminnan johtaminen

Koulutus / Liiketoiminnan kehittäminen

Sähköverkkoliiketoiminnan johtaminen 21.3.-1.6.2017.
Ajankohta 21.3.2017 klo 08:00 - 1.6.2017 klo 17:00
Paikka Kampusareena
Osoite
Korkeakoulunkatu 7, 33720, Tampere (katso kartalla)
Järjestäjä Edutech, Tampereen teknillinen yliopisto
Lisää Google-kalenteriin

Älykkään sähköverkon arvioidaan olevan yksi suurimmista energiamarkkinoita muuttavista tekijöistä kautta aikojen. Lisääntyvä hajautettu tuotanto, muuttuvat ilmasto-olosuhteet ja ilmastonmuutoksen hillintä ja muun muassa sähköautojen yleistyminen tuovat sähköverkkojen suunnitteluun uusia haasteita. Miten regulaatio vaikuttaa verkostoinvestointien kannattavuuteen ja ohjaa liiketoiminnan kehittämistä? Millä keinoilla taataan sähköverkkojen turvallisuus ja toimintavarmuus?

Tavoitteet
Kuusipäiväisen Sähköverkkoliiketoiminnan kehittämisohjelman tavoitteena on syventää osallistujien ymmärrystä energia-alan kehityksestä ja tarjota välineitä liiketoiminnan kehittämiseen. Menestystarinoiden luomiseen tarvitaan toimiala- ja teknologiarajat ylittäviä ekosysteemejä ja uudenlaisia liiketoimintamalleja.

Kenelle
Koulutus on suunniteltu sähköverkkoyhtiöiden ja -yritysten toimitusjohtajille, käyttö- ja suunnittelupäälliköille, tuote- ja järjestelmätoimittajille sekä liiketoiminnan kehittämisestä vastaaville.

Sisältö
Jakso 1. Sähköverkkoalan tulevaisuus - liiketoiminnan ekosysteemien johtaminen 21.–22.3.2017
Jakso 2. Hajautettu sähköntuotanto, tuuli- ja aurinkovoima 27.–28.4.2017
Jakso 3. Sähköverkkojen toimitusvarmuuden ja turvallisuuden johtaminen 31.5.–1.6.2017