Sisäisten auditointien koulutus - päivitä uutta energiaa auditointeihin

Koulutus / Muu yrityskehitys

Tampere 13.9.2016. SISÄISTEN AUDITOINTIEN KOULUTUS - päivitä uutta energiaa auditointeihin - ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 ja OHSAS 18001/ISO 45001:2016
Ajankohta 13.9.2016 klo 08:30 - 16:00
Paikka Scandic Tampere City
Osoite
Hämeenkatu 1, Tampere (katso kartalla)
Järjestäjä IMS Business Solutions Oy
Lisää Google-kalenteriin

SISÄISTEN AUDITOINTIEN KOULUTUS - päivitä uutta energiaa auditointeihin - ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 ja OHSAS 18001/ISO 45001:2016

Johtamisjärjestelmästandardien perusrakenteeseen sisältyy Demingin periaate Suunnittele -Tee – Arvioi/Mittaa – Paranna. Sisäinen auditointi on vankka palautteen hankintatapa siitä, miten asiakas-, omistaja-, henkilöstö-, kumppanuus-, viranomais- jne. vaatimukset toteutuvat käytännössä ja missä auditointikohteella on vielä varaa parantaa toimintaansa. Nykyaikainen auditointi tukee organisaation perustehtävän ja tavoitteiden toteuttamista mahdollisimman virtaviivaisesti. Sisäisen auditoinnin painopisteet ovat organisaation sidosryhmien kannalta olennaisissa ”Must Be” -asioissa ja kehittämiskohteiden yhteisessä tunnistamisessa.

Auditoinnin oheistuotteina syntyy tehokasta viestintää kysyjien ja vastaajien kesken, parhaiden käytäntöjen vaihtumista osapuolten kesken, tavoitteiden realistisuuden peilausta, nykyisten toimintatapojen kyseenalaistamista jne. Eräs auditoinnin olennaisimpia hyötyjä organisaatiolle ovat auditoijien raportoimat toimintojen vahvuudet ja auditointihetkellä kunnossa olleet toimintatavat. Niitä vahvistamalla ja kehityskohteita ja poikkeamia korjaten organisaatio vahvistaa kyvykkyyksiään.

Koulutuksen tavoitteena on:
•antaa perusvalmiudet uusille auditoijille;
•syventää ja tehostaa kokeneiden auditoijien toteutusta;
•osoittaa auditoinnin merkitys toiminnan varmentamisen kannalta;
•avata auditointien merkitys organisaation johtamisen, kehittämisen sekä toiminnan tehostamisen ja tuottavuuden kannalta;
•osoittaa keskeisiä tekijöitä ympäristö- ja turvallisuusjärjestelmän auditoinnin kannalta.

Koulutus on yksipäiväinen ja koostuu alustavista luennoista, käytännön esimerkeistä ja organisaatiokohtaisista syventävistä pohdinnoista. Päivän tavoitteena on käydä vuorovaikutteista keskustelua ja tehdä käytäntöön soveltavia harjoitteita. Koulutuspäivän päätteeksi kouluttaja osoittaa osallistujille, miten he voivat jatkaa tästä. Osallistujat saavat runsaan aineiston erilaisia malleja, työkaluja, työpohjia ja välineitä organisaatiokohtaisen sisäisten auditointien tueksi.

Tervetuloa koulutukseen!