Systeemiajattelu johtamisen työkaluna

Koulutus / Liiketoiminnan kehittäminen

Systeemiajattelu johtamisen työkaluna 9.11.2016-30.3.2017.
Ajankohta 9.11.2016 klo 09:00 - 30.3.2017 klo 16:00
Paikka Kampusareena 3. krs
Osoite
Korkeakoulunkatu 7, 33720, Tampere (katso kartalla)
Järjestäjä Täydennyskoulutuskeskus Edutech
Lisää Google-kalenteriin

Johdon päätöksenteko liittyy usein monitasoiseen ja monimutkaiseen kokonaisuuteen, jossa päätöksillä on erilaisia takaisinkytkentöjä ja sivuvaikutuksia. Systeemiajattelu tarjoaa tavan jäsentää ja mallintaa tällaista monimutkaista kokonaisuutta siten, että päätöksenteon laatu ja tehokkuus nousevat.

Tavoite
Koulutus tarjoaa tehokkai­ta menetelmiä strategian suunnitteluun ja prosessien jatkuvaan kehittämiseen monimutkaisissa arvoverkoissa. Käytännön esimerkeillä havainnollistetaan, kuinka systeemidynaamisen ajattelumallin avulla voidaan ymmärtää ja hallita muutoin vaikeasti käsitettäviä kokonaisuuksia. Yritysjohto pystyy jäsentämään, analysoimaan ja tekemään päätöksiä liiketoiminnan oleellisimmista tulos- ja riskitekijöistä. Organisaatiorakenteiden ja toimintojen suunnittelu sekä rakentaminen helpottuu. Jokapäiväiset päätöksentekotilanteet tehostuvat ja suunnittelupäätösten laatu paranee sekä ymmärrys inhimillistä tekijöistä ja vaikuttimista lisääntyy.

Kohderyhmä
Koulutus on suunniteltu yritysten ja julkisten organisaatioiden liiketoiminnan johdolle ja kehittäjille. Se soveltuu esimerkiksi kompleksisten projektien tai ohjelmien johtajille, kokeneille projektipäälliköille ja tuotekehitys-, toimitus- ja teknologiaverkostoista vastaaville. Koulutuksen laajuus on 5 tai 10 opintopistettä riippuen siitä, tekeekö osallistuja suppean vai laajan tehtävän systeemin mallinnuksesta. Koulutus soveltuu osaksi Executive MBA-opintoja.

Sisältö
Koulutus on kuusipäiväinen ja koulutuspäivien päivittäinen kesto on noin klo 9–16. Koulutukseen liittyy myös systeemimallinnuksen harjoitus, jonka jokainen osallistuja tekee omaan työhönsä liittyvästä alueesta ja testaa konkreettisesti mallinnuksen työkaluja.

Koulutus koostuu kolmesta jaksosta:

1. Systeemiajattelu ja dynaaminen päätöksenteko (2pv) ke–to 9.–10.11.2016
2. Systeemimallien jalostaminen ja jakaminen (2pv) ma–ti 30.–31.1.2017
3. Yrityspeli (2pv) ke–to 29.–30.3.2017