Terveysteknologian tie markkinoille - viranomaisvaatimukset ja vaatimustenmukaisuuden osoittaminen

Koulutus / Palvelu- ja tuotekehitys

Koulutus terveysteknologian parissa toimiville pienille yrityksille, start-upeille, tutkimushankkeille ja rahoittajan edustajille. Koulutuksen tavoitte: luoda kokonaiskuva terveysteknologian (laite tai ohjelmisto) sääntelyn merkityksestä ja sisällöstä sekä vaatimustenmukaisuuden osoittamiseen liittyvistä keskeisistä prosesseista, osapuolista ja tiedonlähteistä (pääpaino EU, mutta myös FDA).
Ajankohta 10.12.2015 klo 12:00 - 16:00
Paikka Tampere / Finn-Medi - HealthHUB 1 krs
Osoite
Biokatu 6, 1.krs, Tampere (katso kartalla)
Järjestäjä USBIMED
Lisää Google-kalenteriin

Koulutuksen tavoitteena on luoda kokonaiskuva terveysteknologian (laite tai ohjelmisto) sääntelyn merkityksestä ja sisällöstä sekä vaatimustenmukaisuuden osoittamiseen liittyvistä keskeisistä prosesseista, osapuolista ja tiedonlähteistä (pääpaino EU, mutta myös FDA). Koulutuksen yhteydessä saat ajankohtaista tietoa viranomaisvaatimuksista sekä uutisia lähitulevaisuuden muutoksista

Koulutus on tarkoitettu terveysteknologian toimialalla toimiville pienille tuoteyrityksille, start-upeille, toimialan tutkimushankkeille ja rahoittajan edustajille. Koulutuksesta hyötyy myös terveysteknologian tuoteyritysten rekrytoimat uudet työntekijät. Koulutus on tärkeä myös toimialalle teknologiapalveluja tuottaville uusille toimijoille (alihankinta), joiden tulee perehtyä viranomaisvaatimusten merkitykseen osana laitteen tai ohjelmiston turvallisuutta ja markkinoilla menestymistä.