Toimintajärjestelmän rakentaminen, käyttöönotto ja kehittäminen

Koulutus / Liiketoiminnan kehittäminen

Toimintajärjestelmän rakentaminen, käyttöönotto ja kehittäminen. Koulutuspäivä Tampereella 20.10.2016.
Ajankohta 20.10.2016 klo 08:30 - 16:00
Järjestäjä IMS Business Solutions Oy
Lisää Google-kalenteriin

Koulutuspäivä Tampereella 20.10.2016

Toimintajärjestelmän rakentaminen, käyttöönotto ja kehittäminen - yksinkertaisesti ja käytännöllisesti, parhaat mallit ja työkalut hyödyntäen

Toimintajärjestelmä on kehitysalusta, jonne luomme ja ylläpidämme parhaat tuntemamme toimintatavat. Se tuottaa tietoa ja antaa vastauksia. Tieto parantaa päätöksiä. Toimintajärjestelmä luo perusvarmuutta ja helpottaa korjausliikkeiden tekemistä.

Toimintajärjestelmässä toiminta kuvataan, asioita suunnitellaan, toimintaa seurataan ja mitataan, merkittävistä tapahtumista, päätöksistä ja tarkistuksista jää jälki sekä yllätyksistä otetaan opiksi.

Lisäksi toimintajärjestelmän tulee täyttää standardien (ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 ja ISO 45001:2015 DIS) uusimmat vaateet ja muut sovellettavat viitekehykset (EFQM).

Miten pitää ratkaisu yksinkertaisena ja selkeänä? Miten rakentaa käytännöllinen, helposti ylläpidettävä, arkeen kytketty, suoraviivainen sekä toimintaa ja asiakkaan arvoa tukeva toimintajärjestelmä?

Koulutuksen tavoitteena on:
•ymmärtää toimintajärjestelmän syvällinen tarkoitus ohjauksen, seurannan, varmentamisen ja erottautumisen näkökulmasta,
•avata standardien ja viitekehysten sisältö käytäntöön soveltaen,
•oivaltaa toimintakäsikirjan, prosessien ja ohjeistuksen toisiaan tukeva kokonaisuus,
•luoda hyvä pohja ja selkeä suunta toimintajärjestelmän rakentamiseksi,
•esitellä selkeät mallit, rakenteet, työkalut ja parhaat käytännöt toimintajärjestelmän rakentamiseen ja jatkokehittämiseen,
•vastata kysymyksiin, vaihtaa kokemuksia ja auttaa toiminnan kehittämisessä,
•antaa uusia näkemyksiä ja ideoita oman järjestelmän ja toiminnan kehittämiseen

Koulutus on yksipäiväinen ja koostuu alustuksista ja workshop-työskentelystä. Koulutusta edeltää orientoiva ennakkotehtävä, joka pohjustaa koulutuspäivän antia. Kurssilaiset perehdytetään päivän aiheeseen alustavien luentojen, käytännön esimerkkien ja organisaatiokohtaisten syventävien pohdintojen kautta. Koulutuspäivän päätteeksi osoitetaan selvästi, miten osallistujat voivat jatkaa tästä. Kurssilaiset saavat tuhdin paketin erilaisia malleja, työkaluja, työpohjia ja välineitä organisaatiokohtaisen kehittämisen tueksi.

Tervetuloa koulutukseen!