Tuotteen ja tuotteiston suunnittelun mahdollisuudet lisäävässä valmistuksessa - SMACC-Välkky-hankkeen työpaja pk-yrityksille

Työpaja

Tuotteen ja tuotteiston suunnittelun mahdollisuudet lisäävässä valmistuksessa - SMACC-Välkky-hankkeen työpaja pk-yrityksille 23.3.2017.
Ajankohta 23.3.2017 klo 09:30 - 14:15
Paikka Kampusareena
Osoite
Korkeakoulunkatu 7, Tampere (katso kartalla)
Järjestäjä Älykkäiden koneiden ja valmistuksen osaamiskeskittymä SMACC
Lisää Google-kalenteriin

3D-tulostamisen mahdollisuudet haltuun VTT:n ja Tampereen teknillisen yliopiston asiantuntijoiden tuella - tervetuloa ilmaiseen ja avoimeen 3D-tulostamisen työpajaan!

Lisäävä valmistus tarjoaa uuden toimintaympäristön ja se tuo uusia mahdollisuuksia tuoteratkaisuille sekä tarjoaa täysin erilaisen mahdollisuuden tuotteiden (tuoteperheen) toteuttamiseksi. Työpajassa esitellään menetelmä tuotteen ja tuotteiston mahdollisuuksien tunnistamiseen. Menetelmässä tunnistetaan käyttöprosessista lisäävälle valmistukselle tyypillisiä tuotteen ominaisuus/käyttäytymispareja, jotka voisivat olla uusien ratkaisujen menestyksen kannalta oleellisia. Fasilitaattorit vetävät työpajan, jossa osallistujat voivat suhteuttaa omaan kokemukseensa ja omaan liiketoimintaansa menetelmän ehdottamia vaikutusmekanismeja.

Tilaisuus on avoin ja maksuton.

Työpaja on osa Älykkäiden koneiden ja valmistuksen osaamiskeskittymän SMACCin Välkky-hanketta, joka keskittyy vaativaan digitaaliseen valmistukseen. Hankkeen tavoitteena on saada 3D-tulostamisen osaaminen helposti saavutettavaksi pirkanmaalaisille pk-yrityksille.

Välkky järjestää yhteensä viisitoista 3D-tulostamisen ilmaista ja avointa työpajaa Tampereella. Yksittäisissä työpajoissa käsitellään 3D-tulostamisen kokonaisprosessi ja liiketoimintaan vaikuttavat asiat teema kerrallaan. Osallistumalla työpajoihin yritykselle muodostuu realistinen käsitys 3D-tulostuksen mahdollisuuksista ja haasteista. Katso kaikkien työpajojen aiheet ja aikataulut: http://smacc.fi/projektit/valkky/

SMACC on Teknologian tutkimuskeskus VTT:n ja Tampereen teknillisen yliopiston yhdessä muodostama älykkäiden koneiden ja valmistuksen osaamiskeskittymä, joka rakentaa suomalaisen valmistavan teollisuuden tulevaisuutta. SMACC tarjoaa pk-yritysten käyttöön monialaista ja kansainvälisesti korkeatasoista tutkimusosaamista, nopeita ratkaisuja sekä laajan yhteistyöverkoston.

Lue lisää: http://smacc.fi/